Kontrasti alanemine nägemisvälja osas, kus enda käsi liigub: katse virtuaalse reaalsusega

Nimi
Tõnis Kristian Koppel
Kokkuvõte
Evolutsioonilisest seisukohast on liikumise kiire tuvastamine vaateväljas väga oluline. Samas, kui indiviid liigub, siis suur osa liikumisest tema vaateväljas
on tema enda poolt tekitatud. Mitmete uurimuste tulemused viitavad sellele, et aju ennustab enda liigutuste tulemusi ette ja pidurdab neist liigutustest tekkivaid sensoorseid signaale. Kasutades Oculus Rifti virtuaalreaalsusprille ja Leap Motion käe jälgimise seadet saame me eelpoolnimetatud fenomeni uurida. Selle bakalaureusetöö raames valmis programm, mille abil saab leida vastust küsimusele, kuidas mõjutab enda käe liikumine tajutavat kontrasti nägemisvälja selles osas, kus käsi liigub. Me viisime läbi VR katsed, kus jälgisime katseisikute käe positsiooni sel ajal, kui nad sooritasid ülesannet,
kus pidid raporteerima kahest stiimulist kontrastsemana näiva stiimuli poole. 11lt katseisikult kogutud andmete põhjal ei saa kindlalt väita, et objektid, mis asuvad nägemisvälja selles osas kus enda käsi liigub, tunduksid vähem kontrastsed. Katsete tulemuste põhjal järeldati, et täiendavad uuringud suurema valimi ja veidi modifitseeritud katse disainiga on vajalikud.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru, Madis Vasser, Kristjan-Julius Laak
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF