Haskelli FRP teegi uurimine: Reactive-banana

Nimi
Tenno Veber
Kokkuvõte
Käesolevas lõputöös tutvustatakse funktsionaalset reaktiivset programmeerimist, reactive-banana teeki ning selgitatakse nelja näidisprogrammi. Nende näidisprogrammidega näidatakse reactive-banana teegi kõige tähtsamaid funktsioone, samuti mitmeid viise sündmuste ja käitumiste kasutamiseks ja kombineerimiseks. Lõputöö põhjal saab lugeja anda hinnangu, kui kasutajasõbralik ja kasulik on FRP teek reactive-banana.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad