Tüübiklassidega funktsionaalprogrammeerimine Scalas

Nimi
Hele-Andra Kuulmets
Kokkuvõte
Scala on Java virtuaalmasinat kasutav mitme-paradigma programmeerimiskeel,
mis võimaldab omavahel kombineerida objektorienteeritud ja funktsionaalseid tehnikaid. Scala kui funktsionaalse keele miinuseks on, et selle standardteegist puuduvad funktsionaalprogrammeerijale harjumuspärased abstraktsioonid
– tüübiklassid, millega saab kirjeldada erinevate tüüpide ühiseid omadusi,
ilma et need peaksid pärinema samast ülemklassist. Selle puudujäägi kõrvaldamiseks on Scala jaoks loodud neid abstraktsioone sisaldav teek nimega Cats.
Antud bakalaureusetöös uuriti, kuidas on viis Haskellist tuntud tüübiklassi Catsis realiseeritud ning milliste probleemide lahendamist need lihtsustavad. Selle tulemusena valminud töö kirjalik osa kujutab endast sissejuhatavat materjali tüübiklassidega funktsionaalprogrammeerimisest Scalas. Seda täiendavad harjutusülesanded ja näidisprogramm.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF