Päikesepaneelide energia talletamise optimiseerimine

Nimi
Karl Lubja
Kokkuvõte
Inimkond on fossiilkütuseid kasutanud põhilise energiaallikana juba mitu sajandit, kuid fossiilkütused on taastumatu ressurss ning nende kasutamine on äärmiselt keskkonda reostav. See tõttu on inimkond hakanud otsima alternatiive fossiilkütustele, mis oleksid taastuvad ning keskkonna sõbralikud. Üks põhisuundi on päikeseenergia – tegemist on lõpmatu ja mittereostava energiaallikaga, kuid päikeseenergia täit hetke potentsiaali pole ära kasutatud. Bakalaureusetöö eesmärk on luua nii tarkvaraline kui ka riistvaraline lahendus päikesepaneelide liikumise automatiseerimiseks, et maksimeerida päikeseeneenergia talletust. Töö käigus arendati prototüüp, mis koosnes neljast valgustakistist, kahest servo motorist ja ühest päikesepaneelist. Katse tulemustega ilmnes, et päikest jälgiv paneel on keskmiselt võimeline tootma 20% rohkem energiat võrreldes traditsioonilise paigalseisva päikesepaneeliga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mohan Liyange, Satish Srirama
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF