Arenduskeskkonnale Thonny micro:bit toe lisamine

Nimi
Kauri Raba
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua Thonny integreeritud programmeerimiskeskkonna jaoks pistikprogramm, mille abil on võimalik programmeerida miniarvutit BBC micro:bit. BBC micro:bit on programmeeritav miniarvuti, mis on eelkõige loodud lastele digitaalse maailma avastamiseks ning neis antud valdkonna vastu huvi tekitamiseks. Pistikprogramm võimaldab kasutaja poolt kirjutatud programmi miniarvutil käivitada ilma seda miniarvuti välk-püsimällu salvestamata, mis on küllaltki aeganõudev protsess.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF