arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arenduskeskkonnale Thonny micro:bit toe lisamine
Nimi Kauri Raba
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua Thonny integreeritud programmeerimiskeskkonna jaoks pistikprogramm, mille abil on võimalik programmeerida miniarvutit BBC micro:bit. BBC micro:bit on programmeeritav miniarvuti, mis on eelkõige loodud lastele digitaalse maailma avastamiseks ning neis antud valdkonna vastu huvi tekitamiseks. Pistikprogramm võimaldab kasutaja poolt kirjutatud programmi miniarvutil käivitada ilma seda miniarvuti välk-püsimällu salvestamata, mis on küllaltki aeganõudev protsess.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta 2017
PDF