Taldrikugolfi radade tuvastamine kasutaja telefoni asukoha andmete abil

Nimi
Karl Valliste
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on välja uurida, kas kasutaja Android nutitelefoni asukoha andmetest on võimalik piisava täpsusega eraldada taldrikugolfi radade stardi- ja lõpukorvi asukohad. Bakalaureusetöö käigus loodi Android mobiilirakendus, mis võimaldab kasutajal saada tagasisidet oma visete kohta ning mis kogub samaaegselt GPS andmeid raja kohta. Kogutud andmete põhjal ennustati taldrikugolfi raja punktid. Ennustatud punkte võrreldi seejärel tegelike asukohtadega ning arvutati andmete täpsus meetrites. Antud teesi käigus oli kogutud andmete täpsus oli alla 6 meetri 91% juhtudest ning 100% ennustatud punktidest olid täpsusega alla 8.5 meetri. Selline täpsus on aga piisav, et tulemusi kasutada teiste radade automaatseks kaardistamiseks ilma manuaalse kontrollita, sest see on täpsem, kui manuaalne sisestamine nuti seadmest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF