arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


E-kursuse „Programmeerimise alused II“ rekursiooni temaatika küsimuste ja ülesannete loomine
Nimi Kirsti Tagam
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö raames koostati rekursiooni temaatika ülesandeid ja küsimusi e-kursusele „Programmeerimise alused II”. Ülesannete sobivust analüüsiti magistriõppekava “Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” üliõpilaste lahenduste, tulemuste ja tagasiside põhjal.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta 2017
PDF