Tarakas – platvormiülene rahakassa rakendus lastele

Nimi
Magnar Aruoja
Kokkuvõte
Olgugi, et elame materjalistlikus maailmas, pööratakse finantsharidusele liiga vähe tähelepanu. See, mis jääb noores eas omandamata, on hiljem kordades keerulisem järele aidata.
Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse platvormiülese raha kogumise ja planeerimise mobiilirakenduse loomist lastele, mida on tulevikus võimalik integreerida pangasüsteemiga. Lastele suunatud (tasku)raha planeerimise rakendusi maailmas küll eksisteerib, aga neil esineb puudusi, mis on saanud takistuseks nende laiemale levikule.
Autor on oma töös välja toonud peamised probleemid, mille lahendamiseks on valminud lapsesõbralik rahakassa lahenduse töötav prototüüp. Selle abil on võimalik lapsel püstitada eesmärke (unistusi) ning planeerida raha nende täitmiseks. Lisaks koostab autor nimekirja täiendavatest töödest, mille arendamise järel on rakendus lõppkasutaja joaks valmis.
Valminud rakenduse tehniline lahendus põhineb uusimatel tehnoloogiatel, mille valik põhines arendusmugavuses ning samas järele andmata kvaliteedis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits, Kristjan Kool
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF