Haskelli teegi Euterpea uurimine

Nimi
Margus Pollmann
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ja anda ülevaade Haskelli teegist Euterpea. Töös sisalduvat materjali saab kasutada lisaõppematerjalina Haskelli konstruktorite ja tüüpide õpetamisel. Euterpea on Haskelli teek, mis võimaldab muusikateoste koostamist, helisignaalide loomist ja nende töötlemist. Töös on välja toodud, kuidas luua heliteoseid ja neid esitada, luua helisignaale ja neid töödelda ning kuidas tekitada uusi instrumendi helisid. Lisaks on näiteprogrammide abil lahti seletatud teegi funktsioonid. Töö lõpuosas on ülevaade Euterpea kohta valmivast õpikust „Haskell School of Music“.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF