Arduino platvormiga ühilduvad andurid ja liidesed ning nuputelefoni ehitamine

Nimi
Marvin Maran
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada mikrokontrolleritega ühilduvaid andureid ja liidesed Arduino näitel ning kirjeldada, kuidas ehitada Arduinole nuputelefon GSM-mooduli abil. Töö esimeses peatükis tutvustatakse Arduino platvormi. Teises peatükis jagatakse andurid väljundsignaali järgi kaheks. Kolmandas peatükis tutvustatakse nelja liidest ja protokolli, mida andurites ning muus riistvaras kasutatakse. Neljandas peatükis on juhend Arduino nuputelefoni ehitamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF