arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arduino platvormiga ühilduvad andurid ja liidesed ning nuputelefoni ehitamine
Nimi Marvin Maran
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada mikrokontrolleritega ühilduvaid andureid ja liidesed Arduino näitel ning kirjeldada, kuidas ehitada Arduinole nuputelefon GSM-mooduli abil. Töö esimeses peatükis tutvustatakse Arduino platvormi. Teises peatükis jagatakse andurid väljundsignaali järgi kaheks. Kolmandas peatükis tutvustatakse nelja liidest ja protokolli, mida andurites ning muus riistvaras kasutatakse. Neljandas peatükis on juhend Arduino nuputelefoni ehitamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2017
PDF