PDF dokumendi konverteerimine EPUB formaati

Nimi
Sander-Sebastian Värv
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse rakendust, mille abil on võimalik kuluefektiivsel viisil konverteerida PDF dokumente EPUB 2.0.1 formaati. Töös on kirjeldatud tehnilisi lahendusi, mille abil on võimalik säilitada dokumendi algne struktuur ja luua sellest müügikõlblik e-raamat. Lisaks kirjeldatakse rakenduse loomisega seotud tehnoloogiaid ning võrreldakse loodud rakendust olemasolevate lahendustega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF