Staatilise analüsaatori Goblint tulemuste visualiseerimine

Nimi
Karl-Mattias Tepp
Kokkuvõte
Goblint on staatiline andmejooksude analüsaator mitmelõimelistestele C-keelsetele programmidele. Käesoleva töö eesmärk on analüüsida ja tõsta Goblinti kasutatavust. Analüüsi käigus leitakse parandatavad aspektid ja väljundi parema visualiseerimise loogika. Analüüsi põhjal on loodud programm, mis võtab sisendiks esialgse Goblinti väljundi ja lihtsustab seda, tuues välja olulisema ja kaotades vähem olulise. Väljundi lihtsustamiseks leitakse tõekspidamistele vastavad ja nendest hälbivad kohad, kusjuures tõekspidamine on siinkohal komplekt mäluaadressi poole pöördumisest ja selle juures võetud lukust. Tulemused saab järjestada tõekspidamise kindluse järgi. Seeläbi saab esile tuua kõige silmapaistvamad ja kõige kergemini parandatavad vead. Lisaks sellele antakse kogu väljundile kompaktsem kuju, et selle lugemisele kuluks vähem aega. Uus tulemus on esialgsega võrreldes rohkem kui kolmandiku võrra lühem ja annab edasi programmeerijale olulist informatsiooni, mida muidu oleks pidanud käsitsi eraldama.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani, PhD
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF