Noodikirja teisendamine punktkirja

Nimi
Mari-Liis Oruste
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebipõhine programm, mis teisendab noodikirja MusicXML-formaadist punktkirja. Lisaks antakse ülevaade sarnastest programmidest, veebikujunduse soovitustest, arvestades nägemispuuetega inimeste vajadustega, ja reeglitest, mida rakendatakse noodikirja teisendamisel punktkirja.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF