arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Noodikirja teisendamine punktkirja
Nimi Mari-Liis Oruste
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebipõhine programm, mis teisendab noodikirja MusicXML-formaadist punktkirja. Lisaks antakse ülevaade sarnastest programmidest, veebikujunduse soovitustest, arvestades nägemispuuetega inimeste vajadustega, ja reeglitest, mida rakendatakse noodikirja teisendamisel punktkirja.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2017
PDF