Dokumentide haldussüsteemi loomine Tele2 Eesti AS näitel

Nimi
Sander Vunk
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö käigus valmis koostöös Tele2 Eesti AS-iga dokumendihaldussüsteemi prototüüp, mida hakatakse tulevikus kasutama ettevõtte ühe siseveebi osana. Loodud veebilehel on töötajatel võimalik vajaminevaid dokumente kiiresti luua, üles leida ja kasutada. Veebirakenduse prototüüp asub veebiaadressil: http://kodu.ut.ee/~sanderv/Juhendid/.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Mirjam Paales, Maria Gaiduk, Kaius Karon
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad