arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Failisüsteemi hägutestimise raamistik
Nimi Vladislav Alenitsev
Kokkuvõte Tarkvara testimine muutub järjest tähtsamaks seoses koodi keerukuse kasvuga. Isegi asjatundjate poolt koostatud rakendused võivad sisalda vigu juhul, kui tegemist on keskmisest keerukamate ja mahukamate programmidega. Tarkvarast vigade otsimine on raske ja ajakulukas ülesanne, kuid seda tööd saab testimisvahendite abil lihtsustada. Käesoleva töö eesmärgiks oli ehitada raamistik, millega saab hägutestimise abil otsida Linuxi failisüsteemides vaheletrügimisnõrkusi.
Koostatud raamistik erineb olemasolevatest lahendustest selle poolest, et testimist sooritatakse tavapärasest kihist allpool, failisüsteemi tasemel. Töö tulemuseks on paindlik testimisraamistik, mis lahendab andmevahetuse probleemi ning lihtsustab erinevate häguritüüpide implementeerimist. Vaatamata sellele, et arenduses keskenduti Ext4 failisüsteemile, on pandud alus võimalikule edasisele arendusele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Roos; Kristjan Krips
Kaitsmise aasta 2017
PDF