Keskkondade vaheliste portaalide algoritm ja selle kasutamine arvutimängus

Nimi
Kalle Ever
Kokkuvõte
Käesolev töö kirjeldab virtuaalsete keskkondade vaheliste portaalide algoritmi, mis võimaldab läbi portaali näha teist virtuaalset keskkonda ning läbi mille on võimalik objektidel ühest keskkonnast teise liikuda. Portaalide renderdamist vaadeldakse kahel viisil: tekstuurile renderdamine ja šabloonpuhvri kasutamine ning võrreldakse nende implementeerimiskeerukust ja ressursikasutust. Töö raames valmis arvutimäng, milles kasutatakse portaale ühe mängumehaanikana mõistatuste lahendamiseks. Kirjeldatakse portaale ja keskkondi kasutavate mõistatuste disaini. Viimaseks viidi läbi loodud arvutimängu kasutusmugavuse, mängu-mehaanikate ja mõistatuste testimine.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel, Margus Luik
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad