arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Keskkondade vaheliste portaalide algoritm ja selle kasutamine arvutimängus
Nimi Kalle Ever
Kokkuvõte Käesolev töö kirjeldab virtuaalsete keskkondade vaheliste portaalide algoritmi, mis võimaldab läbi portaali näha teist virtuaalset keskkonda ning läbi mille on võimalik objektidel ühest keskkonnast teise liikuda. Portaalide renderdamist vaadeldakse kahel viisil: tekstuurile renderdamine ja šabloonpuhvri kasutamine ning võrreldakse nende implementeerimiskeerukust ja ressursikasutust. Töö raames valmis arvutimäng, milles kasutatakse portaale ühe mängumehaanikana mõistatuste lahendamiseks. Kirjeldatakse portaale ja keskkondi kasutavate mõistatuste disaini. Viimaseks viidi läbi loodud arvutimängu kasutusmugavuse, mängu-mehaanikate ja mõistatuste testimine.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raimond-Hendrik Tunnel, Margus Luik
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad