arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Asjade internet WeMos näitel
Nimi Märt Sessman
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö käigus valmib tark taimekasvatuse süsteem eesmärgiga uurida WeMos arendusplaadi võimekust ja sellise arendusplaadi kasutusvõimalusi. Bakalaureusetöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis räägitakse asjade internetist üldiselt. Teises peatükis tutvustatakse WeMos arendusplaadi omadusi. Kolmandas näidatakse, kuidas arendusplaati interneti kaudu juhtida. Neljandas tutvustatakse valmiva projekti komponente ning näidatakse nende kasutamist. Samuti näidatakse, kuidas loodud projekti automatiseerida.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2017
PDF