Vektsiooni tekitamine ning objektiivne mõõtmine virtuaalreaalsuses

Nimi
Al William Tammsaar
Kokkuvõte
Vektsioon on defineeritud kui enese liikumise illusioon või enese liikumise subjektiivne tunnetus. Ajalooliselt on vektsiooni uuritud subjektiivse hinnangu meetoditega. Selles töös valmistati Unity programm eesmärgiga valideerida kaubanduslikult kättesaadavaid virtuaalreaalsusprille kui tööriistu, mille abil tekitada inimestes vektsiooni ning selle ob-jektiivset mõju mõõta. Bakalaureusetöö raames viidi läbi katsed, et valideerida sellise lähenemise kasulikkust ning uurida, kas leiduvad mõõdetavad vahed vektsiooni tunnetuses, kui võrrelda erinevaid uudseid keskkonna pööramise viise ning erinevaid keskkondi. Katsetest saadud mõõtmistest oli võimalik välja lugeda vekstiooni mõjusid, kuid katsete alusel ei olnud võimalik teha järeldusi, et keskkonnad või keskkonna pööramise viisid oleksid oluliselt mõjutanud vektsiooni tunnetust. Tulemustest oli võimalik näha, et pööramise viis, millel oli kõige intuitiivsem seos katsealuse enda liikumisega, andis tulemuseks kõige väiksema mõõdetava efekti kontrolltingimusega võrreldes. Töö tulemusena on demonstreeritud uus viis, kuidas moodsate virtuaalreaalsusprillidega vektsiooni uurida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Madis Vasser, Jaan Aru
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad