Item2Vec lähenemine soovitussüsteemi jaoks

Nimi
Vitali Kuzmin
Kokkuvõte
Lõputöö eesmärk oli välja arendada sõnade vektoriesitusel põhinev mudel soovitussüsteemi jaoks. Mudelit rakendati Item2Vec meetodi alusel, kuna viimased uuringud on näidanud, et Item2Veci abil on võimalik saada konkurentsivõimelisi tulemusi. Töö koosnebki valitud lähenemise rakendamisest, selle tarkvara tehnoloogia paigaldamise kirjeldamisest Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse (STACC) tootele ning testandmete hindamise ülevaatest. Hindamise tulemused näitavad, et rakendatud mudel tõepoolest sobib soovitussüsteemide arendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Carlos Bentes, Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF