Tark toidukaal

Nimi
Krisseliine Pärt
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis mobiilirakendus iOS operatsioonisüsteemiga seadmele, mis ühildub sinihamba (Bluetooth) toidukaaluga. Rakenduse peamiseks eesmärgiks on Eestis elava inimese toitumise jälgimise protsessi lihtsustamine. Esimeses peatükis selgitatakse tasakaalustatud toitumise olemust ning vajalikkust. Samuti analüüsitakse Eestis elavate inimeste toitumisharjumusi ning kaaluprobleeme. Teises peatükis kirjeldatakse sinihamba toidukaalu valmistamist ning ühildamist seadmega. Lisaks kaetakse teises peatükis tarkvaraarendusega seotud etapid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF