UXP Portal 2.0 funktsionaalsete nõuete spetsifitseerimine

Nimi
Rebeka Mändar
Kokkuvõte
Cybernetica on välja töötanud toote Unified eXchange Platform (UXP), pakkumaks turvalist ja töökindlat organisatsioonidevahelist andmevahetuskihti. UXP Portal on universaalne klientrakendus üle UXP platvormi pakutavate teenuste tarbimiseks. UXP Portal’i esimese versiooni põhjal tehtud järeldused viisid vajaduseni arendada välja versioon 2.0.
Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab UXP Portal 2.0 arendusprotsessi käigus
valminud äriprotsesside modelleerimise ja funktsionaalsete nõuete spetsifitseerimise tööprotsessi ja tulemusi. Projekti tarkvaraarendusprotsessi aluseks on Rational Unified Process (RUP). Projekti raames valminud skeemid järgivad unifitseeritud modelleerimiskeele (UML) põhimõtteid. Nii talitluse kui ka süsteemi käitumise kirjeldamiseks on kasutatud kasutusmallimudeleid. Valminud kasutusmallimudelid on sisendiks arendusprotsessi järgnevatele tööülesannetele.
Nõuete spetsifitseerimise muutis keeruliseks tõsiasi, et UXP Portalit arendatakse ettevõtte oma tootena ehk puudub konkreetne klient, kellega koostöös nõudeid välja selgitada. Sellest hoolimata võib välise interaktsioonidisaineriga toimunud koostöö põhjal hinnata, et funktsionaalsete nõuete spetsifikatsioon oli piisava detailsusastmega koostöö alustamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Margus Freudenthal, Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF