Rakendus andmepäringute visualiseerimiseks

Nimi
Tanel Joosep
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus valmis andmepäringute visualiseerimise rakendus, mille loomisel kasutati Java 8 ning sellesse sisseehitatud lisateeke – JavaFX, Nashorn JavaScript Engine. Paremate kasutajaliidese komponentide lisamiseks kasutati ControlsFX teeki. Jõudlustestide täpsemaks hindamiseks kasutati vastavatesse rakendustesse sisse ehitatud ajamõõtmise funktsioone. Rakendus loodi ideega lihtsustada programmeerimisega igapäevaselt mitte tegelevate inimeste tööd andmete esmases analüüsis. Rakenduse eesmärk on pakkuda lõppkasutajale mugavat ja intuitiivse lähenemisega andmetöötlust. Rakendus on vabavaraline ning mõeldud kõigile kasutamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Toomas Haller, Tõnis Tasa
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad