Mõningatest tarkvara vigade hindamise mudelitest

Nimi
Hans Raukas
Kokkuvõte
Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks on anda üldisem ülevaade protsessidest tarkvara vigade hindamise mudelites, mis kasutavad masinõppe klassifikaatoreid, ja analüüsida mõningaid hindamiseskperimentide tulemusi, mis on läbi viidud antud töös refereeritud uurimistöödes. Lisaks on antud lühike selgitus antud töös vaadeldavates tarkvara vigade hindamise mudelites kasutatud algoritmidest ja tuuakse välja ning seletatakse lahti mõned hinnangumõõdikud, mida kasutatakse tarkvara vigade hindamise mudelite hindamistäpsuste mõõtmiseks. Tuuakse välja ka üldine ülevaade vaadeldavates tarkvara vigade hindamise mudelites toimuvatest protsessidest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF