arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mõningatest tarkvara vigade hindamise mudelitest
Nimi Hans Raukas
Kokkuvõte Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks on anda üldisem ülevaade protsessidest tarkvara vigade hindamise mudelites, mis kasutavad masinõppe klassifikaatoreid, ja analüüsida mõningaid hindamiseskperimentide tulemusi, mis on läbi viidud antud töös refereeritud uurimistöödes. Lisaks on antud lühike selgitus antud töös vaadeldavates tarkvara vigade hindamise mudelites kasutatud algoritmidest ja tuuakse välja ning seletatakse lahti mõned hinnangumõõdikud, mida kasutatakse tarkvara vigade hindamise mudelite hindamistäpsuste mõõtmiseks. Tuuakse välja ka üldine ülevaade vaadeldavates tarkvara vigade hindamise mudelites toimuvatest protsessidest.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2017
PDF