Eesti keele digitaalsete ressursside ja tehnoloogiate rakendamine teksti lihtsustamise programmis

Nimi
Martin Peedosk
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida teksti lihtsustamise meetodeid ning luua veebipõhine rakendus, mis lihtsustaks eestikeelset teksti. Rakenduse loomiseks kasutati keeleressursse, nagu Eesti Wordnet, word2vec’i mudel, sagedusloend, võõrsõnade leksikon ja põhisõnavara sõnastik ning nendega leitakse sõnade keerukus ning sobivus teksti.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller,Kadri Vare
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF