Sõltuvussüntaksi puudest semantiliste propositsioonide leidmine

Nimi
Reio Laabus
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk on luua teek, mis loendab ja väljastab sõltuvussüntaksi puudelt mustrite abil propositsioonid. Propositsioonid on lause osad, mis kirjeldavad ideid, mida antud lausega tahetakse edasi anda. On leitud, et propositsioonide leidmine ja loendamine on heaks mõõduks, et seostada propositsioonide arvu loetavuse, mälu või Alzheimeri haiguse ennustamisega. Varasemalt on propositsioone lausetest leitud manuaalselt, minu programm PCP teeb seda automaatselt mustreid kasutades. Mustrid on regulaaravaldised, mis on vastavalt AID manuaalile koostatud ja nad jaotatakse kolme suuremasse gruppi: predikatsioonid, modifikatsioonid ja ühendajad. Mustreid kasutatakse sõltuvussüntaksi puudel, mis esitavad lause süntaktilist struktuuri. Sõltuvusstruktuuri ja propositsiooide struktuuri ehitus on omavahel sarnane. Kuna parserid ei oska vigast lauset parsida, mille tõttu ka mustrid ei leia õigeid propositsioone, siis tulemused sõltuvad lause ehituse korrektsusest. Samuti, kuna erinevad parserid töötlevad lauseid erinevalt, siis on suur tõenäosus, et ka propositsioonide arv võib erineda.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kairit Sirts
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF