arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kaasaegsed bioinformaatika meetodid Alzheimeri tõve uuringutes
Nimi Joanna Niklus
Kokkuvõte Alzheimeri tõbi on kõige levinum dementsuse vorm ning see esineb ülemaailmselt vanematel inimestel. Uuringud keskenduvad põhjuste ja ravi leidmisele. Käsitletavad meetodid põhinevad geeniekspressiooni andmetel. Erinevalt avalduvad geenid eraldatakse ning kasutatakse edasistes analüüsides.
Käesolev bakalaureusetöö pakub ülevaadet Alzheimeri tõve uuringutes kasutatavatest bioinformaatilistest meetoditest. Tuleneval mitmekülgsete meetodite hulgal põhinev analüüs kirjeldab lähenemisi lühidalt ning toob välja näiteid valitud artiklite hulgast.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Hedi Peterson
Kaitsmise aasta 2017
PDF lisad