Tehisintellekti loomine käigupõhisele strateegiamängule L-put

Nimi
Mattias Lass
Kokkuvõte
Käigupõhised strateegiamängud on sellised strateegiamängud, milles mängijad langetavad otsuseid käikude kaupa. Need mängud pakuvad suurepärast võimalust rakendada erinevaid tehisintellektide jaoks mõeldud algoritme. Käesoleva töö eesmärk on realiseerida sellist tüüpi mängule tehisintellekt, kasutades minimax ja Monte Carlo algoritme. Töös antakse hinnang nende algoritmide efektiivsusele ning katsetatakse nende võimekust töö raames loodud käigupõhisel strateegiamängul L-put. Samuti annab töö ülevaate kuusnurksete väljadega mänguväljade võimalikest koordinaatsüsteemidest ja algoritmidest, mida nendel mänguväljadel kasutada saab.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad