Microsoft Dynamics CRM platvormi ühendamine Microsoft Azure Machine Learning keskkonnaga

Nimi
Tambet Kaal
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames valmis lahendus, mis ühendab Microsoft Dynamics CRM platvormi ja Microsoft Azure Machine Learning keskkonna. Valminud ühendus võimaldab kasutada Azure Machine Learning keskkonnas loodud masinõppe mudeleid Dynamics CRM keskkonnas ilma koodi kirjutamata. Ühenduse loomiseks tehtud Microsoft Dynamics CRM lahendus koosneb pistikprogrammi teegist ning kolmest uuest olemist, mis loodi ühenduse seadistamiseks. Lahenduse testimiseks loodi näidislahendus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF