Eesti Wordneti visualiseerimine

Nimi
Elina Pankrašin
Kokkuvõte
Selle lõputöö eesmärk oli Eesti Wordneti sõnastiku visualiseerimine, kuna visualiseerimine võimaldab kasutajal paremini hoomata keerulist infot, kui see on esitatud graafide või graafikutena. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade wordnet-tüüpi sõnastiku ajaloost ja ülesehitusest ning visualiseerimisvõimalustest. Praktilises osas tutvustatakse bakalaureusetöö käigus valminud visualiseerimisprogrammi – selle üldkirjeldust, algoritmi, tehnilist poolt ja edasiarendamise võimalusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller, Heili Orav
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF