Juhtmevaba vererõhumõõtja andmete kättesaamine ja andmebaasi lisamine

Nimi
Anna Bass
Kokkuvõte
Kõrgvererõhutõbi on tänapäeval üks häirivamaid terviseprobleeme, sest see võib põhjustada mitmeid ohtlikke haigusi ja isegi surma. Selle sümptomite kontrolli all hoidmiseks peaks vererõhku regulaarselt mõõtma ning teha mõõtmistulemused kättesaadavaks ka arstile, kes neid analüüsiks. Järjepideva mõõtmise jaoks on juhtmevaba vererõhumõõtja sobivaim variant, sest see on voolikuga mõõtjatega võrreldes kompaktsem ja seda on mugavam kasutada.
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua mobiilirakendus, mis automatiseerib juhtmevabalt vererõhumõõtjalt andmete saamise ja nende edastamise arstile. Mobiilirakenduse testimiseks ja selle tervikfunktsionaalsuse demonstreerimiseks otsustati luua veebirakendus, kuhu vererõhumõõtjalt saadud andmeid saadetaks ning kus neid lisataks andmebaasi.
Käesoleva töö raames loodud tarkvarakomplekt on loodetavasti aluseks riigi poolt arendatava sarnase süsteemi tekkimisele. Säärasel süsteemil on reaalne potentsiaal haiguste all kannatavate inimeste ravi kvaliteedi tõstmiseks ning seega ka Eesti rahva heaolu ja tervise parandamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad