Arduino LCD lauatennis

Nimi
Alo Vals
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada Arduino LCD Lauatennise mängu programmeerimist. Töö esimeses peatükis antakse ülevaade loodavast mängust ning sarnastest riist- ja tarkvaralistest lahendustest. Teises peatükis kirjeldatakse tööks vajaliku detailsusega riistvara komponente. Kolmandas peatükis kirjeldatakse vajalikke ettevalmistusi. Neljandas peatükis antakse ülevaade vajalikest programmeerimisvõtetest ning tutvustatakse tulemust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Taavi Duvin, Anne Villems
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF