arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arduino LCD lauatennis
Nimi Alo Vals
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada Arduino LCD Lauatennise mängu programmeerimist. Töö esimeses peatükis antakse ülevaade loodavast mängust ning sarnastest riist- ja tarkvaralistest lahendustest. Teises peatükis kirjeldatakse tööks vajaliku detailsusega riistvara komponente. Kolmandas peatükis kirjeldatakse vajalikke ettevalmistusi. Neljandas peatükis antakse ülevaade vajalikest programmeerimisvõtetest ning tutvustatakse tulemust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Taavi Duvin, Anne Villems
Kaitsmise aasta 2017
PDF