Sõiduteekatte kvaliteedi tuvastamine aktseleromeetri andmeid kasutades

Nimi
Madis Kariler
Kokkuvõte
Nutiseadmed on muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Suurenev populaarsus, arvutusvõimsus ja erinevate sensorite olemasolu on avanud uusi võimalusi nutiseadmete kasutamiseks. Lisaks nutiseadmetele on tänapäeva ühiskonnas tähtis roll ka teede võrgustikul.
Kuna sõiduteid kasutab igapäevaselt suur hulk inimesi, siis on teede lagunemine paljudes kohtades endiselt probleemiks.
Käesoleva töö eesmärgiks on pakkuda algoritm sõiduteekatte kvaliteedi tuvastamiseks ning Androidi rakendus aktseleromeetri andmete kogumiseks. Algoritm kasutab kogutud aktseleromeetri andmeid erinevatelt sõiduteedelt, eesmärgiga treenida klassifitseerija teekatte kvaliteedi tuvastamiseks. Aktseleromeetri andmeid kogutakse eelnevalt mainitud Androidi rakendusega, mis valmib käesoleva töö raames. Töö lõpptulemuseks on proof of concept lahendus, mis võimaldab tuvastada ning klassifitseerida sõiduteid teekatte kvaliteedi järgi kolme defineeritud kategooriasse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi, PhD
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF