arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Linux operatsioonisüsteemi turvalisuse tugevdamise standardi loomine, implementeerimine ja auditeerimine turvavastavuseks
Nimi Martin Jõgi
Kokkuvõte Regulatsioonid loovad väljakutseid ettevõtetele, sest nad peavad igal aastal turvavastavuseks täitma turvastandardeid. Turvastandardite mitte järgimine teeb ettevõtted küberohtudele haavatavaks. Antud magistritöö pakub lahenduse, et täita ettevõtte operatsioonisüsteemi tugevdamise nõudeid luues, implementeerides ja auditeerides Linux (Debian) operatsioonisüsteemi tugevdamise turvastandardit. Magistritöö käsitleb tugevdatud virtuaalmasina tõmmise ehitamist Microsoft Azure pilveplatvormile, mis vastab operatsioonisüsteemi tugevdamise standardile. Kuna lihtsalt ettevõtte turvavastavuse nõuete täitmine ei ole piisav, siis tuleb tagada selle auditeeritavus, et turvavastavuse täitmist audiitoritele tõestada. Antud magistritöös on koostatud lahendus, mis automaatselt auditeerib operatsioonisüsteemi tugevdamise standardit ja võimaldab kinnitada erinevusi standardi ja tegelike virtuaalmasinate konfiguratsioonide vahel. Autor on analüüsinud virtuaalmasinate turvavastavust enne ja pärast uue operatsioonisüsteemi tugevdamise standardi rakendamist.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Truls Tuxen Ringkjob, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2017
PDF