arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Vaatenurga võtmist vajavate ülesannete lahendamine stiimulõppe abil
Nimi Aqeel Labash
Kokkuvõte Võime näha olukorda kellegi teise vaatenurgast on oluline oskus osalemaks mitme agendi koostöös või nendevahelises võistluses. See võime ei ole ainuomane inimestele. Antud töö uurib, mismoodi kellegi teise vaatenurga mudeldamine võiks toimida meie ajus. Selleks loodi virtuaalsetele agentidele keskkond, milles iga agent näeb ainult osa sellest. Näidatakse, kuidas erinevate stiimulõppe meetoditega on võimalik lahendada ülesandeid, mille puhul on kasu teise agendi vaatenurga mudeldamisest. Agendid kasutavad vastase vaatenurga modelleerimiseks tehisnärvivõrke.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Raul Vicente, Jaan Aru, Tambet Matiisen, Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta 2017
PDF