Graafiliste ülesannete automaatkontroll programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursuste raames

Nimi
Eerik Muuli
Kokkuvõte
Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine on vaba juurdepääsuga e-kursuste ehk MOOCide (Massive Open Online Course) juures hädavajalik suure hulga esitatud lahenduste tõttu. Ülesannete nõuded peavad olema detailselt sõnastatud, et neid oleks võimalik automaatselt kontrollida. Väga täpsed nõuded ülesannetele piiravad jällegi nende loomingulisust. Probleemi leevendamiseks loodi antud lõputöö raames süsteem, mis suudab automaatselt hinnata programmeerimisalaste ülesannete graafilist väljundit, kasutades pildituvastust (image recognition). Süsteemi rakendatakse algajatele mõeldud programmeerimisalaste ülesannete puhul, mille lahenduseks on soovitud objekti graafilise väljundiga programmid. Lahendusprogrammist genereeritud pilti analüüsitakse pildituvastusega, mille tulemuseks on arv, mis näitab tõenäosust, et soovitud objekt oleks pildil. Esitus on arvestatud või mittearvestatud vastavalt eelmainitud tõenäosusele. Valminud süsteemi testiti MOOCi peal, täpsemini 2272 esitatud lahenduse peal. 4.6% tulemustest olid valenegatiivsed ning 0.5% tulemustest valepositiivsed. Kursuse jooksul läbi viidud vaheküsitlusest selgus, et 82.1% vastanute arvates töötas süsteem hästi või väga hästi ning keskmine hinnang süsteemile 5 palli skaalal oli 4.4.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF