arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Jalakäijate tuvastus ja jälgimine linna kontekstis monokaameraga
Nimi Asmar Hasanova
Kokkuvõte Jalakäijate tuvastus ja jälgimine on üks tähtsamaid aspekte edasijõudnud sõitja abisüsteemides. Need süsteemid aitavad vältida ohtlikke olukordi, juhendades sõitjaid ja hoiatades ettetulevate riskide eest. Jalakäijate tuvastuse ja jälgimise põhiideed on tuvastada jalakäijad siis, kui nad on turvalises tsoonis ja ennustada nende asukohta ja suunda.
Selle lõputöö eesmärk on uurida võimalikke meetodeid ja arendada nende põhjal hea algoritm jalakäijate tuvastuseks ja jälgimiseks.
Selles lõputöös arendatud lahendus keskendub jalakäija täpsele tuvastamisele ja jälgimisele. Süsteemi täpsuse hindamiseks on saadud tulemusi võrreldud olemasolevate lahendustega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta 2017
PDF