arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Inimesele sarnasema innustusõppe suunas
Nimi Zurabi Isakadze
Kokkuvõte Masinate targemaks muutmine võib muuta inimeste elu lihtsamaks. Alates esimeste arvutite loomisest on palju teadustööd pühendatud tehisintellekti uurimisse. Sellest uurimistööst hoolimata jäävad tänapäeva tehissüsteemid alla inimaju üldisele võimele mõelda ja õppida. Innustusõppe raames õpivad tehisagendid keskkonna abil. Antud töös uurime, kuidas kasutada vaatlusi inimese nutikusest, et teha ka tehislikke innustusõppe agente targemaks.
Me rakendasime mitut viisi: 1) kasutasime ”Taggeri” algoritmi - juhendamiseta
sügavõppe viisi tajulise grupeerimise jaoks, et õppida kasulikumaid seoseid objektide vahel, 2) proovisime ühte innustusõppe meetodit (A3C) teha tõhusamaks, et selle abil kiiremini õppida, 3) Nende eksperimentide läbiviimiseks arendasime välja veebipõhise keskkonna innustusõppe katsete visualiseerimiseks. Lõpuks pakume välja ka suundi edasise töö jaoks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Jaan Aru, Raul Vicente
Kaitsmise aasta 2017
PDF