arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Adcashi tarkvaraarenduskomplekti ümberstruktureerimine Swift keelde
Nimi Mert Celik
Kokkuvõte Käesolevas väitekirjas käsitletakse Objective-C baasil loodud ja iOS operatsioonisüsteemil töötavat reklaamikuvamise rakendust. Magistritöö keskendub rakenduse ümberstruktureerimisele Swift keelde, kasutades viimase uuendusi ning arhitektuurilisi eeliseid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas, PhD
Kaitsmise aasta 2017
PDF