Miinipildujapatarei arvutusprogramm

Nimi
Argo Neumann
Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks on luua miinipildujapatarei arvutuskeskusele universaalne
arvutusprogramm, mis oleks kasutatav erinevate kaliibrite ja moonadega ning
uuendatavate lasketabelitega. Töö loomiseks kasutatakse Java 8 koos JavaFX teegiga.
Programm arvutab etteantud positsioonide ja sihtmärkide vahelised laskeandmed, kasutades selleks sisseloetud lasketabeleid. Programmi arvutused toetuvad militaarkeskkonnas kasutatavale MGRS koordinaatsüsteemile ning nurkade leidmiseks kasutatavale tuhandiksüsteemile. Laskeandmeid saab mõjutada nii temperatuuri muutmisega, sihtmärgile korrektuure tehes või positsioonide ja asukohtade koordinaate muutes. Positsioonide ning sihtmärkide omavaheline asetus on realiseeritud liigutatava graafikaga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eero Vainikko
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad