Programmeerimise õppematerjalide süstemaatiline kogumik veebikeskkonnas

Nimi
Madis Dreifeld
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on luua veebilehe lisa, kus saab näha teemade järgi struktureeritult olemasolevaid informaatika kursuseid, huvilaagreid ja õppematerjale. Õppematerjalide süstemaatilise kogumiku esitamiseks on kasutatud puustruktuuri. Administraatoritel on olemas võimalus õppematerjalide kogumikus muuta ja lisada elemente. Lahendus on mõeldud neile, kes tahavad leida informatsiooni selle kohta, milliseid materjale ja kursuseid arvutiteaduse instituut pakub. Lisaks sellele annab see materjali loojatele hea ülevaate, millised materjalid on olemas ja mis valdkondades võiks uusi kursuseid ja materjale luua. Lõputöös uuritakse samuti, milliseid informaatika teemasid võiks õpetada koolides. Välja tuuakse ka ülevaade loodud kogumikuga sarnastest lahendustest ning soovitusi kursuste loomiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF