Süsteemi SW-bridge analüüs

Nimi
Helbe-Laura Nikitkina
Kokkuvõte
Selle bakalaureusetöö eesmärk on liidestada praegune Eesti Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Complex Euroopa Liidu ühiseid sisseveo veterinaardokumente haldava süsteemiga. Töö sisaldab süsteemide kirjeldusi, praeguse olukorra kirjeldust ning analüüsi koostamisel kasutatud metoodika kirjeldust.
Loodud süsteemianalüüs koosneb:
1) süsteemi Complex uuendatud talitlusmallimudelist ja kasutusmallimudelist;
2) uue süsteemi SW-bridge kasutusmallimudelist;
3) süsteemidevahelise suhtluse kirjeldusest
4) ja Complexis teostavatest kontrollide muudatustest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Freudenthal, Meelis Roos
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF