Militaarsete rännakukolonnide marsruutimise optimeerimine

Nimi
Meelis Tapo
Kokkuvõte
Motoriseeritud rännakukolonnide optimeerimine on matemaatilise optimeerimise probleem, milles püütakse leida optimaalset marsruutimislahendust ja vastavat ajakava samaaegsetelt liikuvatele rännakukolonnidele. Käesolevas töös luuakse valik erinevatel optimeerimistehnikatel põhinevaid meetodeid, mida testides püütakse leida parimat Eesti oludele vastavat rännakukolonnide marsruutimise optimeerimismeetodit. Häid tulemusi saavutati kasutades osalise täisarvulise planeerimise mudelit koos heuristiliste täiendustega, rakendades jaga-ja-piira tehnikal põhinevat täpset algoritmi, kui ka kasutades fikseeritud järjestusega marsruutimislahendust. Lisaks töötati bakalaureusetöö koostamise käigus välja optimeerimismeetodeid kasutav rakendus, mille abil on võimalik võrrelda erinevate meetodite käitumist ja omadusi, esitada arvutuste tulemusena leitud teekondi ja ajagraafikuid ning animeerida Eesti kaardil rännakukolonnide liikumist. Töö tulemusena võib väita, et matemaatilise optimeerimise meetodid on sobivad päriseluliste rännakukolonnide optimeerimisprobleemide kiireks ja kvaliteetseks lahendamiseks ja et neid meetodeid kasutades on võimalik parandada rännakukolonnide kavandamisel tehtavate planeerimisotsuste kvaliteeti.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Bahman Ghandchi, Dirk Oliver Theis
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF