Notatsiooniprogramm vaegnägijatele

Nimi
Liis Mäeots
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö raames koostati lihtne veebipõhine notatsiooniprogramm vaegnägijatele. Töös antakse ülevaade sellest, mis on vaegnägemine, soovitustest veebirakenduse loomisel vaegnägijatele, noodigraafikaprogrammidest ning bakalaureusetöö käigus loodud programmist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF