arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Cumulocity platvorm
Nimi Mari-Liis Kaldvee
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade IoT-platvormi Cumulocity kohta ning kasutada Cumulocity keskkonda ja võimalusi lihtsa IoT lahenduse näitel, milleks on sensoritega äratuskella prototüüp, mis suhtleb Cumuocity API-ga. Äratuskella ekraanil kuvatakse temperatuur, mis pärineb temperatuuri sensorilt ning kohalik aeg. Cumulocity keskkonda saadetakse sensorite tulemused ning pikemaajaliseks andmete säilitamiseks saadetakse Zapieri vahendusel need Google Spreadsheeti. Samuti luuakse esipaneel Cumulocity keskkonda relevantse infoga mõõtmistulemustest ning komponent, mille kaudu võimaldatakse luua uusi alarme Arduino seadmele läbi Cumulocity.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2017
PDF